กิจกรรมตลาดนัดหนังสือมือสอง

      งานห้องสมุดจัดกิจกรรมตลาดนัดหนังสือมือสอง แจกหนังสือให้กับนักเรียน  คุณครู  บุคลากร  ที่สนใจรวมถึงนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ  ที่มาร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ  SBP Open House 2019   ประจำปีการศึกษา  2562  ในวันพุธ ที่ 15  มกราคม  2563