การยืมหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6