นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็กงานครบรอบ 74 ปี วันสันติภาพไทย

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็กงานครบรอบ 74 ปี
วันสันติภาพไทย  จัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ