กิจกรรมค่ายรักการอ่าน

กิจกรรมค่ายรักการอ่าน เป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันระหว่างห้องสมุดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  มีนบุรี  บ. สแน็คแจ็ค  สำนักพิมพ์สถาพรบุคส์  บ.OPENSERVE   บ.อินเตอร์เทค พริ้นติ้ง จำกัด  สำนักพิมพ์IDC  และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมี  คุณวิชาญ  มีนชัยนันท์  มาเป็นประธาน