กิจกรรม อ่านแล้วประดิษฐ์คิดงานศิลป์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี