กิจกรรมประกวดวาดภาพจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระเทพฯ เรื่อง มุ่งไกลในรอยทราย