ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา)   ญี่ปุ่น
หมวด : ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : อทิตตา พับลิเคชั่น
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รู้จักญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ภูมิประเทศและภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น อาหารการกิน การเงิน ที่พัก-โรงแรม การสื่อสาร เตรียมตัวไปญี่ปุ่น วัดหยุดราชการและเทศกาลที่น่าสนใจ การเดินทางไปญี่ปุ่น การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยว